Tuy nhiên, nó bị gián đoạn bởi sự xuất hiện bất ngờ của già làng.

TULAR:
Nhưng họ không có thời gian để chế nhạo Shabet

Nhưng nó dường như không hoạt động! Aida bi thảm gần như trốn trong góc và vẽ những vòng tròn

TULAR:
Tuy nhiên, Takiwang không hề tức giận với hành động của mình.

Tuy nhiên, anh ấy có một số lời khuyên để kiểm soát ma thuật.

TULAR:
Nhưng ý nghĩa của chúng tương tự như ý nghĩa của Đế chế Liji.

Nhưng bạn vẫn nhớ một chút Ted chế nhạo trong lòng.

TULAR:
Nhưng họ nhanh chóng đưa mắt về phía xa xăm

Nhưng ai đã để Nam tước Rachel kết hôn với con gái của chúa tể thành phố

TULAR:
Nhưng sau khi nhìn thấy một người đàn ông đằng sau Hall

Tuy nhiên, anh chưa kịp nói xong thì đã bị bóng đen bên cạnh cắt ngang.

TULAR:
Nhưng điều khiến anh kinh hãi hơn cả là con thằn lằn lưng sắt với cái miệng to trước mặt.